Prawo, bankowość, ubezpieczenia

Miesięcznik Finansowy Bank

okladka

Więcej informacji
Harmonogram publikacji
2018
Język publikacji
polski
Kraj
PL
Typ publikacji

czasopismo

ISSN
1230-9125
Wydawca
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.
Częstotliwość
miesięcznik (12 egz. w roku / 12 numerów - 07/08 łączone)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Pliki do pobrania

strzałka w dół na szarym tle

Miesięcznik Finansowy Bank

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna
Prenumerata obejmuje 12 kolejnych egzemplarzy.

Wysyłka w cenie
119.00
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

Od stycznia 2019 r. „Miesięcznik Finansowy BANK” i miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” będą wydawane razem. To krok w kierunku pełnej synergii i wykorzystania potencjału obu redakcji, ich zaplecza eksperckiego, budowanych latami relacji z rynkiem finansowym.
Nowy, rozbudowany miesięcznik będzie nadal pismem dla ekonomistów, bankowców, naukowców i studentów uczelni ekonomicznych oraz dla wszystkich innych osób interesujących się finansami i sposobami na pomnażanie oszczędności. Będzie uzupełniony nie tylko o problematykę bankowości spółdzielczej, ale także m.in. o sposoby finansowania inwestycji przez samorządy czy informacje o najnowszych unijnych przepisach.
W każdym miesiącu czytelnicy znajdą rozbudowane raporty specjalne szczegółowo omawiające wybraną tematykę – np. IT, Bancassurance, obsługa gotówki, audyt i doradztwo, bezpieczeństwo, strategie bankowości czy wierzytelności.
Redakcja połączonych tytułów będzie szczegółowo prezentować stanowiska środowiskowe, rządowe i unijne oraz nowe przepisy prawa związane z sektorem finansowym, omawiać zmiany personalne oraz sylwetki liderów świata polskich finansów, nauki i polityki. Na łamach miesięcznika publikowane będą artykuły prezentujące prace zespołów merytorycznych współpracujących m.in. z Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Związkiem Banków Polskich czy zrzeszeń bankowości spółdzielczej.
Ambicją redakcji jest także praktyczne wspieranie programów edukacji ekonomicznej m.in. poprzez pokazanie pracy ekspertów PTE, PAN, GPW, NBP, ZBP, Sektorowej Rady ds. Kompetencji WIB oraz innych instytucji sektora publicznego i prywatnego zaangażowanego w tę tematykę.
strzałka w dół na szarym tle