Finanse

Miesięcznik Finansowy Bank

okladka

Więcej informacji
Harmonogram publikacji
2018
Język publikacji
polski
Kraj
PL
Typ publikacji

czasopismo

ISSN
1230-9125
Wydawca
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.
Częstotliwość
miesięcznik (11 egz. w roku / 12 numerów - 07/08 łączone)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Pliki do pobrania

strzałka w dół na szarym tle

Miesięcznik Finansowy Bank

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna
Prenumerata obejmuje 11 kolejnych egzemplarzy.

Wysyłka w cenie
273.00
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna (I półrocze)
Prenumerata obejmuje 6 kolejnych egzemplarzy.

Wysyłka w cenie
150.00
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna (II półrocze)
Prenumerata obejmuje 5 kolejnych egzemplarzy.

Wysyłka w cenie
150.00
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

BANK Miesięcznik Finansowy to profesjonalne pismo środowiska bankowego istniejące już od ponad 16 lat. Porusza zasadnicze problemy rynku bankowego i instytucji finansowych w Polsce. Ściśle współpracuje ze Związkiem Banków Polskich oraz Zrzeszeniami Banków Spółdzielczych. Chcąc rozwijać informacyjną rolę naszych pism, a jednocześnie uwzględniać Państwa wymagania planujemy stworzenie nowego standardu współpracy z instytucjami oraz firmami zainteresowanymi rynkiem bankowym i otoczeniem bankowości. Nasze pismo patronuje wielu branżowym konferencjom, seminariom i targom. Jest znane i cenione na rynku, przez wielu uznawane za opiniotwórcze w swoim sektorze. Czytelnikami miesięcznika są przede wszystkim wyższego i średniego szczebla menedżerowie banków i pozostałych instytucji finansowych (m.in. towarzystw ubezpieczeniowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm leasingowych), specjaliści, eksperci finansowi i gospodarczy oraz studenci i wykładowcy uczelni o profilu ekonomicznym. 74% menadżerów bankowych czyta regularnie Miesięcznik Finansowy BANK (dane: Ośrodek Badawczy PENTOR). Według przeprowadzonych badań średnio 1 egzemplarz naszego pisma był czytany przez ok. 4 osoby. 22% odsetka czytelników w instytucjach finansowych pism o tematyce gospodarczej (badanie: SMG/KRC Poland-Media; PBC-Pro; Grupa docelowa: Branża działalności: pośrednictwo finansowe: Fala badania: kwiecień 2006 – czerwiec 2007).
Stałe elementy:
- informator ekspercki,
- analizy (artykuły ekspertów i znanych dziennikarzy ekonomicznych),
- komentarze,
- wywiady,
- dyskusje,
- przegląd prasy zagranicznej.
Tematyka:
Bankowość, finanse, instytucje finansowe – tematyka kierowana do menedżerów wyższego i średniego szczebla banków i pozostałych instytucji finansowych (m.in. towarzystw ubezpieczeniowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm leasingowych), specjalistów, ekspertów finansowych i gospodarczych oraz studentów i wykładowców uczelni o profilu ekonomicznym.
strzałka w dół na szarym tle