Edukacja, oświata

Geografia w Szkole

okladka

Więcej informacji
Harmonogram publikacji
2017
Język publikacji
polski
Kraj
PL
Typ publikacji

czasopismo

ISSN
0137-7566
Wydawca
Agencja AS Józef Szewczyk
Częstotliwość
dwumiesięcznik (6 egz. w roku)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa       prenumerata cyfrowa cyfrowa
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaTAK
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Pliki do pobrania

strzałka w dół na szarym tle

Geografia w Szkole

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna
Prenumerata obejmuje 6 kolejnych egzemplarzy.

Wysyłka w cenie
210.00
Zawiera 5% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna
Prenumerata obejmuje 3 kolejne egzemplarze.

Wysyłka w cenie
105.00
Zawiera 5% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata roczna
Prenumerata obejmuje 6 kolejnych egzemplarzy.

Wysyłka w cenie  
120.00
150.00 zł
Zawiera 23% VAT
TANIEJ 20%
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna
Prenumerata obejmuje 3 kolejne egzemplarze.

Wysyłka w cenie  
60.00
75.00 zł
Zawiera 23% VAT
TANIEJ 20%
Rozpocznij od numeru

Opis

Geografia w Szkole to dwumiesięcznik dla nauczycieli geografii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, a także nauczycieli przyrody w szkołach podstawowych. Czasopismo zamieszcza informacje na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauk geograficznych, wiadomości o wydarzeniach politycznych, gospodarczych, społecznych - z Polski i ze świata, informacje o zjawiskach fizyczno-geograficznych. Publikuje artykuły poświęcone nowoczesnym metodom nauczania geografii i przyrody, propozycje aktywnych form pracy z uczniami, scenariusze lekcji prowadzonych w klasie i w terenie, opracowania dotyczące olimpiady geograficznej i nautologicznej, doświadczenia nowatorskich nauczycieli i metodyków, opisy prowadzonych przez nich programów badawczych oraz dydaktycznych. Artykuły merytoryczne zamieszczone na łamach czasopisma wzbogacone są o materiały metodyczne, zawierające przykłady, jak wykorzystać zdobytą wiedzę na zajęciach lekcyjnych.
strzałka w dół na szarym tle