Edukacja, oświata

Fizyka w Szkole

okladka

Więcej informacji
Harmonogram publikacji
2017
Język publikacji
polski
Kraj
PL
Typ publikacji

czasopismo

ISSN
0426-3383
Wydawca
Agencja AS Józef Szewczyk
Częstotliwość
dwumiesięcznik (6 egz. w roku)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa       prenumerata cyfrowa cyfrowa
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaTAK
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Pliki do pobrania

strzałka w dół na szarym tle

Fizyka w Szkole

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna
Prenumerata obejmuje 6 kolejnych egzemplarzy.

Wysyłka w cenie
210.00
Zawiera 5% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna
Prenumerata obejmuje 3 kolejne egzemplarze.

Wysyłka w cenie
105.00
Zawiera 5% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata roczna
Prenumerata obejmuje 6 kolejnych egzemplarzy.

Wysyłka w cenie  
120.00
165.00 zł
Zawiera 23% VAT
TANIEJ 27%
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna
Prenumerata obejmuje 3 kolejne egzemplarze.

Wysyłka w cenie  
60.00
82.50 zł
Zawiera 23% VAT
TANIEJ 27%
Rozpocznij od numeru

Opis

Fizyka w Szkole to dwumiesięcznik dla nauczycieli fizyki na wszystkich poziomach nauczania i w różnych typach szkół. Czasopismo zawiera informacje zarówno o najnowszych osiągnięciach fizyki i astronomii, jak i o historii rozwoju tych dyscyplin. Dzięki współpracy z naukowcami z uczelni i instytutów, przedstawia aktualne zagadnienia z różnych dziedzin teorii i praktyki nauk fizycznych. Prezentuje nowoczesne metody nauczania, kładąc nacisk zarówno na rozwijanie wiadomości, jak i umiejętności uczniów. Proponuje aktywne formy pracy z uczniem, połączone z szeroko pojętą integracją międzyprzedmiotową. Zamieszcza testy, pakiety zadań, przykłady konkursów i olimpiad, omówienia standardów wymagań, przykłady doświadczeń możliwych do wykonania w warunkach szkolnych. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Fizycznym i Olimpiadą Fizyczną.
strzałka w dół na szarym tle