Alfabetyczna lista tytułów

Państwo i Prawo

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN. Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym...

Period Living.

`Period Living` to magazyn dla mi?o?nik?w stylowych, restaurowanych dom?w. Zawiera opisy dom?w i wywiady z w?a?cicielami dom?w, kt?rzy opowiadaj? o tym,...

Personel i Zarządzanie

Pierwszy w Polsce, wydawany nieprzerwanie od 1994 roku, magazyn kierowany do dyrektorów i kierowników odpowiedzialnych za politykę personalną oraz menedżerów zarządzających...

Polski Jubiler

Polski Jubiler to miesięcznik ukazujący się od 1997 roku. Obecnie jest to najbardziej opiniotwórcze pismo o charakterze business-to-business branży jubilerskiej, zegarmistrzowskiej...

Polskie Rekordy i Osobliwości - Księga Rabkolandu

Polskie Rekordy i Osobliwości - Księga Rabkolandu to swoista encyklopedia niezwykłości wydawana co roku przez Rabkoland - park rozrywki w Rabce-Zdroju....

Pomysł na dom

Dwumiesięcznik "Pomysł na dom" skierowany jest do szerokiego kręgu odbiorców - osób zainteresowanych budową, remontem, modernizacją lub wyposażeniem domu czy mieszkania....

Pop.

`Pop` to wychodz?ce dwa razy do roku czasopismo o sztuce i modzie. Zach?ca do kreatywno?ci i artystycznej wolno?ci. Skupia si? przede...

Poradnik Gazety Prawnej

Rachunkowość, podatki, prawo pracy, ubezpieczenia, prawo cywilne, zarządzanie. Czasopismo pozwala uzyskać konkretną i aktualną odpowiedź na pytania z zakresu: rachunkowości, podatków,...

Poradnik Rachunkowości Budżetowej

Poradnik Rachunkowości Budżetowej to jedyne na rynku kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień z rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej dla księgowych sfery finansów publicznych....

Practical Boat Owner

Najwi?kszy na Wyspach Brytyjskich magazyn na temat yachtingu. Temu tytu?owi mo?na zaufa?: jest ?r?d?em rzeczowych porad dotycz?cych wszelkich zagadnie? zwi?zanych z...

Przed Szkołą - Poradnik Dyrektora Przedszkola

Przed Szkołą - Poradnik Dyrektora Przedszkola to kwartalnik dedykowany osobom zajmującym się edukacją elementarną, poświęcony edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Stanowi forum...

Przegląd Mechaniczny

Przegląd Mechaniczny to miesięcznik naukowo-techniczny wydawany od 1935 roku, adresowany do środowiska inżynierskiego związanego z przemysłem budowy maszyn, aparatury i urządzeń....

Przegląd Podatkowy

Przegląd Podatkowy wydawany jest od 1991 r. Adresowany jest do osób zawodowo zajmujących się tematyką podatkową: doradców podatkowych, prawników, biegłych rewidentów,...

Przegląd Prawa Handlowego z GLOSĄ

Przegląd Prawa Handlowego to najbardziej popularne i praktyczne czasopismo prawnicze poświęcone prawu handlowemu, o wysokim poziomie merytorycznym, ukazujące się od ponad...

Psychologies Magazine UK.

PSYCHOLOGIES MAGAZINE to co? bardzo nowego i bardzo odmiennego w magazynach kobiecych g??wnego nurtu. To pierwszy magazyn kt?ry jest o tym,...

Puls Biznesu

Puls Biznesu to wiodący dostawca wiarygodnej i unikalnej wiedzy dla społeczności biznesowej, dążący do pokazania prawdziwego obrazu rzeczywistości. Pokazujemy wszystkie najważniejsze...