Żeglarstwo

Practical Boat Owner

okladka

Więcej informacji
Język publikacji
angielski
Kraj
UK
Typ publikacji

magazyny

ISSN
0032-6348
Wydawca
INTERNEWS S.J. Grzegorz Stępień Aleksandra Stępień
Częstotliwość
miesięcznik (12 egz. w roku)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Practical Boat Owner

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
646.08
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
323.04
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

Najwi?kszy na Wyspach Brytyjskich magazyn na temat yachtingu. Temu tytu?owi mo?na zaufa?: jest ?r?d?em rzeczowych porad dotycz?cych wszelkich zagadnie? zwi?zanych z morzem. Niezale?nie od typu ?odzi, kt?rych s? posiadaczami, PBO czytaj? bardzo r??ni ludzie - szczeg?lnie ci, kt?rzy lubi? usprawnia? i reperowa? swoje ?odzie w?asnor?cznie.

Practical Boat Owner is Britain`s biggest selling yachting magazine - a brand readers can trust; a source of down to earth advice on all nautical matters. Regardless of the type of boat they own PBO is read by a broad spectrum of people particularly those who enjoy improving and repairing their boats themselves.
strzałka w dół na szarym tle