Finanse

Poradnik Rachunkowości Budżetowej

okladka

Więcej informacji
Harmonogram publikacji
2016
Język publikacji
polski
Kraj
PL
Typ publikacji

czasopismo

ISSN
1897-0583
Wydawca
INFOR PL S.A.
Częstotliwość
miesięcznik (12 egz. w roku)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Poradnik Rachunkowości Budżetowej

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna
Prenumerata obejmuje 12 kolejnych egzemplarzy.

Wysyłka w cenie
798.00
948.00 zł
Zawiera 5% VAT
TANIEJ 16%
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna
Prenumerata obejmuje 6 kolejnych egzemplarzy.

Wysyłka w cenie
479.00
Zawiera 5% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata kwartalna
Prenumerata obejmuje 3 kolejne egzemplarze.

Wysyłka w cenie
219.00
Zawiera 5% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

Poradnik Rachunkowości Budżetowej to jedyne na rynku kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień z rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej dla księgowych sfery finansów publicznych. Każdy numer to ponad 100 stron porad gotowych do zastosowania w Twojej jednostce, dzięki którym poprawnie opracujesz:
- politykę rachunkowości
- plan kont
- instrukcję wewnętrzną kontroli i obiegu dokumentów
- instrukcję kasową (poprawnie zorganizujesz gospodarkę kasową)
- instrukcję inwentaryzacyjną (poprawnie przeprowadzisz inwentaryzację)
a także prawidłowo:
- ujmiesz aktywa trwałe w księgach
- zamkniesz rok obrachunkowy
- zamortyzujesz środki trwałe
- zaklasyfikujesz występujące zdarzenia
– bezbłędnie sporządzisz dowody księgowe
– poprawnie i terminowo sporządzisz sprawozdania
– poznasz i wyeliminujesz nieprawidłowości w gospodarce finansowej swojej jednostki.
strzałka w dół na szarym tle