Personel i Zarządzanie

okladka

Więcej informacji
Harmonogram publikacji
2016
Język publikacji
polski
Kraj
PL
Typ publikacji

czasopismo

ISSN
1641-0793
Wydawca
INFOR PL S.A.
Częstotliwość
miesięcznik (12 egz. w roku)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Personel i Zarządzanie

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna
Prenumerata obejmuje 12 kolejnych egzemplarzy.

Wysyłka w cenie
558.00
Zawiera 5% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna
Prenumerata obejmuje 6 kolejnych egzemplarzy.

Wysyłka w cenie
335.00
Zawiera 5% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata kwartalna
Prenumerata obejmuje 3 kolejne egzemplarze.

Wysyłka w cenie
153.00
Zawiera 5% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

Pierwszy w Polsce, wydawany nieprzerwanie od 1994 roku, magazyn kierowany do dyrektorów i kierowników odpowiedzialnych za politykę personalną oraz menedżerów zarządzających podległymi pracownikami. Przedstawia nowoczesne metody zarządzania.
Drukując studia przypadków, dyskusje i porady pisane przez praktyków zarządzania, wywiady z menedżerami i raporty o rynku pracy znanych firm doradczych, pismo tworzy klimat sprzyjający wymianie doświadczeń środowisk odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorstw. Miesięcznik radzi, jak skutecznie kierować podwładnymi zgodnie z normami prawa pracy.
strzałka w dół na szarym tle