Alfabetyczna lista tytułów

Bbc Music CD.

`BBC Music Magazine` jest najlepiej sprzedaj?cym si? na ?wiecie magazynem dotycz?cym muzyki klasycznej. To jedyny miesi?cznik zaspokajaj?cy potrzeby mi?o?nik?w...

Bbc Science Focus.

Bogato ilustrowany magazyn popularno-naukowy. Przedstawia najnowsze osi?gni?cia, odkrycia w r??nych dziedzinach nauki (medycyna, fizyka, technika, genetyka, astronomia). R?wnie? fascynuj?ce opowie?ci...

Bbc Top Gear.

`BBC Top Gear Magazine` jest najlepiej w Wielkiej Brytanii sprzedaj?cym si? magazynem dotycz?cym motoryzacji. Zesp?? redakcyjny stworzy? now? koncepcj? ...

Biuletyn Głównego Księgowego

Miesięcznik INFOR Ekspert skierowany specjalnie do głównych księgowych. Rozwiązania w zakresie: • Rachunkowości (klasyfikacja, ewidencja) • Rozliczeń podatkowych...

Biuletyn VAT

Biuletyn odpowiada na pytania Czytelników z zakresu VAT i akcyzy. Wskazuje konkretne rozwiązania, przedstawia interpretacje urzędów skarbowych, najnowsze orzecznictwo, wzory deklaracji...

Biznes Motocyklowy

Biznes Motocyklowy to miesięcznik branżowy poruszający tematy takie jak: aktualna problematyka branży, artykuły doradcze i szkoleniowe, raporty o grupach produktowych, prezentacje...

Black + White Photography.

Magazyn inspiruje i informuje, pomaga szuka? metod i sposob?w do osi?gni?cia jak najlepszych efekt?w monochromatycznych. Bez kompleks?w przygl?da si? rozwojowi technologii...

Bloomberg Businessweek Polska

Bloomberg Businessweek, uznany przez Adweek za jedno z najlepiej prosperujących i najbardziej wpływowych czasopism 2011 roku, jest wiarygodnym źródłem istotnych...

Boat International.

Boat International magazine features everything you need to know about the buying and selling of luxury yachts, what a superior design...

BRIEF pierwszy magazyn marketingu i sprzedaży

BRIEF Pierwszy Magazyn Marketingu i Sprzedaży - w każdym numerze oferuje ponad 100 stron najważniejszych informacji, przydatnych case'ów i artykułów warsztatowych...

Builder

Builder (do egz. 04/2006 Kalejdoskop Budowlany a od egz. 05/2006 Builder) to niezależne i dynamiczne czasopismo branżowe ukazujące się od 1997...

Business English Magazine

Business English Magazine to dwumiesięcznik skierowany do osób zainteresowanych nauką języka angielskiego biznesowego. Szczególnie polecany jest menedżerom, dyrektorom, właścicielom firm, pracownikom...

Bw (Black White).