Nauka, technika

Bbc Science Focus.

okladka

Więcej informacji
Język publikacji
angielski
Kraj
UK
Typ publikacji

magazyny

ISSN
0966-4270
Wydawca
INTERNEWS S.J. Grzegorz Stępień Aleksandra Stępień
Częstotliwość
13 wydań w roku
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Bbc Science Focus.

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
875.42
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
471.38
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

Bogato ilustrowany magazyn popularno-naukowy. Przedstawia najnowsze osi?gni?cia, odkrycia w r??nych dziedzinach nauki (medycyna, fizyka, technika, genetyka, astronomia). R?wnie? fascynuj?ce opowie?ci ze ?wiata natury, tajemnice historii, sekrety przyrody, zwyczaje i obyczaje.

Richly illustrated magazine on popular science. It presents the newest accomplishments and discoveries in various fields of science (medicine, physics, technology, genetics, astrnomy). Fascinating tales from the world of nature, secrets of history, traditions and customs.
strzałka w dół na szarym tle