Muzyka

Bbc Music CD.

okladka

Więcej informacji
Język publikacji
angielski
Kraj
UK
Typ publikacji

magazyny

ISSN
0966-7180
Wydawca
INTERNEWS S.J. Grzegorz Stępień Aleksandra Stępień
Częstotliwość
13 wydań w roku
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Bbc Music CD.

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
1050.92
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
565.88
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

`BBC Music Magazine` jest najlepiej sprzedaj?cym si? na ?wiecie magazynem dotycz?cym muzyki klasycznej. To jedyny miesi?cznik zaspokajaj?cy potrzeby mi?o?nik?w ?ycia, audycji i nagra? muzyki klasycznej. Ka?dy numer wydawany jest wraz z p?yt? CD zawieraj?c? komplet dzie? muzycznych i 8-stronnicowym przewodnikiem.

BBC Music Magazine is the world`s best-selling classical music monthly. It is the only magazine that caters for lovers of live, broadcast and recorded music. Every issue comes complete with an exclusive CD of complete works of music with full listening guide contained in a 8-page booklet.
strzałka w dół na szarym tle