Alfabetyczna lista tytułów

Samorząd Terytorialny

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Pismo ukazuje...

Scale Aircraft Modelling.

Magazyn przeznaczony dla mi?o?nik?w modelarstwa. Prezentuje modele helikopter?w i ma?ych samolot?w wojskowych. Magazine for the enthusiasts of modelling. It...

Scientific American.

SCIENTIFIC AMERICAN informuje o najnowszych odkryciach naukowych, technikach i technologiach. Mimo wysokiego poziomu merytorycznego artyku?y s? przyst?pnie napisane, uzupe?nionez...

Self Service.

This beautiful, weighty, hardback magazine is for seriously hardcore fashion devotees. A severely artistic look at what cutting edge fashion has...

Serwis Prawno-Pracowniczy

Profesjonalny dwutygodnik poradniczy dla służb kadrowo-personalnych, menedżerów, prawników. Porusza tematykę prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń, bhp. Artykuły, wyjaśnienia i porady...

Sight And Sound.

Ten tytu? jest niezb?dny ka?demu, kto powa?nie jest zainteresowany filmem. Wywiady z najwi?kszymi tw?rcami filmowymi, takimi ja Martin Scorsese i Quentin...

Sprawy Międzynarodowe

Kwartalnik naukowo-polityczny, prezentujący w sposób pogłębiony poglądy teoretyków oraz specjalistów praktyków na problemy współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Pismo...

Systemy Instalacyjne

SYSTEMY INSTALACYJNE - miesięcznik skierowany do specjalistów w branży instalacji sanitarnych. Stawiamy na rzetelność i profesjonalizm. Publikujemy rankingi, informujemy o pojawiających...