Nauka, technika

Scientific American.

okladka

Więcej informacji
Język publikacji
angielski
Kraj
UK
Typ publikacji

magazyny

ISSN
0036-8733
Wydawca
INTERNEWS S.J. Grzegorz Stępień Aleksandra Stępień
Częstotliwość
miesięcznik (12 egz. w roku)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Scientific American.

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
1067.28
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
533.64
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

SCIENTIFIC AMERICAN informuje o najnowszych odkryciach naukowych, technikach i technologiach. Mimo wysokiego poziomu merytorycznego artyku?y s? przyst?pnie napisane, uzupe?nionez doskona?ymi zdj?ciami.

Scientific American is the time-honored source for authoritative articles on the cutting edge of science with informative, engaging graphics and truly fascinating commentary. Its articles and features anticipate what the breakthroughs and the news will be in a society increasingly dependent upon scientific and technological advances.
strzałka w dół na szarym tle