Film

Sight And Sound.

okladka

Więcej informacji
Język publikacji
angielski
Kraj
UK
Typ publikacji

magazyny

ISSN
0037-4806
Wydawca
INTERNEWS S.J. Grzegorz Stępień Aleksandra Stępień
Częstotliwość
miesięcznik (12 egz. w roku)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Sight And Sound.

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
970.08
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
485.04
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

Ten tytu? jest niezb?dny ka?demu, kto powa?nie jest zainteresowany filmem. Wywiady z najwi?kszymi tw?rcami filmowymi, takimi ja Martin Scorsese i Quentin Tarantino, komentarze teoretyk?w i zawodowc?w to cechy, kt?re sprawiaj?, ?e jest to publikacja wyj?tkowa.

This title is the essential magazine for anyone seriously interested in film. Spanning in-depth interviews with leading filmmakers such as Marin Scorsese and Quentin Tarantino, to searching comment and academics and professionals, no other publivation gives such high quality coverage.
strzałka w dół na szarym tle