Nauka, technika

New Scientist.

okladka

Więcej informacji
Język publikacji
angielski
Kraj
UK
Typ publikacji

magazyny

ISSN
0262-4079
Wydawca
INTERNEWS S.J. Grzegorz Stępień Aleksandra Stępień
Częstotliwość
tygodnik (52 egz. w roku)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

New Scientist.

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
2986.88
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
1493.44
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

Najbardziej znany brytyjski tygodnik popularno naukowy. Porusza najtrudniejsze, czesto kontrowersyjne zagadnienia dotycz?ce ostanich osi?gni?? w dziedzinie nauki, techniki i technologii. New Scientist jest premierowym, dostarczaj?cych wiadomo?ci tygodnikiem. Mimo, i? pole jego zainteresowa? to nauka i technologia, jego formu?a nie jest specjalistyczna. Ma reputacj? tytu?u, kt?ry prezentuje dok?adne, inteligentne i aktualne komentarze i reporta?e dotycz?ce post?pu, kt?ry kszta?tuje nasze ?ycie. New Scientist czytaj? inteligentni odbiorcy, kt?rzy nie musz? wcale by? naukowcami ani technologami.

Widely acknowlegded British magazine on popular science. It touches on the most difficult, contrioversial issues concerning latest achievements in the fields of science, technology and technique. New Scientist is the premier, news breaking weekly covering, in a non-specialised way, the fields of science and technology. It has a high reputation for accurate, intelligent and up to date comment and reportage on the developments that are shaping our lives. New Scientist is read by a wide spectrum of intelligent men and women, not just scientists and technologists.
strzałka w dół na szarym tle