Społeczno-polityczne

Monocle.

okladka

Więcej informacji
Język publikacji
angielski
Kraj
UK
Typ publikacji

magazyny

ISSN
1753-2434
Wydawca
INTERNEWS S.J. Grzegorz Stępień Aleksandra Stępień
Częstotliwość
10 wydań w roku
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Monocle.

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
628.40
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
314.20
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

MONOCLE - europejski tytu? z bran?y medialnej o zasi?gu globalnym. Miesi?cznik zwany MONOCLE to mocne reporta?e, przegl?d najwa?niejszych wydarze? w biznesie, polityce, kulturze, b?yskotliwo?? i nieco bardziej klasyczne podej?cie do wzornictwa.

MONOCLE - global,European - based media brand. With a keen focus, strong reporting, sharp wit and more classic approach to design, we`ve dubbed our venture Monocle. At the core there`s a monthly magazine delivering the most original coverage in global affairs, business, culture and design.
strzałka w dół na szarym tle