I-D Magazine.

okladka

Więcej informacji
Język publikacji
angielski
Kraj
UK
Typ publikacji

magazyny

ISSN
0262-3579
Wydawca
INTERNEWS S.J. Grzegorz Stępień Aleksandra Stępień
Częstotliwość
kwartalnik (4 egz. w roku)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

I-D Magazine.

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
467.36
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
233.68
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

Magazyn b?d?cy inspiracj? dla wszystkich, kt?rym bliska jest kultura m?odzie?owa. Skupia si? na modzie, muzyce, sztuce, technologiach filmowych i clubbingu. Jest pe?en nowych pomys??w.

Launched in 1980, I-D has built up a reputation as being a consistent source of inspiration for all involved in youth culture. The winking eye cover star is an instantly recognisable symbol, and now synonyous with the title. Focusing on fashion, music, art design, film techonology and club life, I-D detals in new ideas.
strzałka w dół na szarym tle