Biznes i finanse

Harvard Business Review.

okladka

Więcej informacji
Język publikacji
angielski
Kraj
UK
Typ publikacji

magazyny

ISSN
0017-8012
Wydawca
INTERNEWS S.J. Grzegorz Stępień Aleksandra Stępień
Częstotliwość
dwumiesięcznik (6 egz. w roku)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaTAK prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Harvard Business Review.

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
912.18
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
456.09
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru
4/2016
93.46
Zawiera 8% VAT
Spis treści

Opis

Harvard Business Review uznany za ?wiatowy autorytet w biznesie. Obecnie publikowany jako miesi?cznik, Harvard Business Review dostarcza przedsi?biorczych i wnikliwych idei pomagaj?cych menad?erom wzmacnia? ich pozycj? lidera. Ka?de wydanie pokazuje jak przy u?yciu technologii uzyska? konkurencyjn? przewag?. Jest przewodnikiem po decyzjach strategicznych maj?cych na celu wprowadzenie zmian. M?wi jak codziennie motywowa? pracownik?w.

Harvard Business Review is the world`s acknowledged authority on business. Now published monthly times a year, HBR delivers entrepreneurial ideas and insights that help managers strengthen their leadership power. Every issue shows how to use technology for competitive advantage. Guides strategic decision making in times of change. Profiles innovative leaders. Tells how to motivate today`s workers. Shares the details of successful online alliances, and more.
strzałka w dół na szarym tle