Społeczno-polityczne

Foreign Affairs

okladka

Więcej informacji
Język publikacji
angielski
Kraj
UK
Typ publikacji

magazyny

ISSN
0015712
Wydawca
INTERNEWS S.J. Grzegorz Stępień Aleksandra Stępień
Częstotliwość
dwumiesięcznik (6 egz. w roku)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Foreign Affairs

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
429.06
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
214.53
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

`Foreign Affairs` zajmuje się szerokim zakresem tematów związanych z amerykańską polityką zagraniczną i stosunkami międzynarodowymi. Dąży do prezentowania w sposób jasny, przez obserwatorów posiadających dużą wiedzę spojrzenia na najważniejsze wydarzenia. Artykuły pisane są językiem, który jest akceptowalny zarówno dla osób zajmujących się stosunkami międzynarodowymi zawodowo, jak i dla amatorów.

Foreign Affairs covers a broad range of topics related to American foreign policy and international affairs. It strives to present clear thinking by knowledgeable observers on important issues, written in English that can be read with ease and pleasure by both professionals and a general audience.
strzałka w dół na szarym tle