Społeczno-polityczne

Foreign Affairs.

okladka

Więcej informacji
Język publikacji
angielski
Kraj
UK
Typ publikacji

magazyny

ISSN
0015-7120
Wydawca
INTERNEWS S.J. Grzegorz Stępień Aleksandra Stępień
Częstotliwość
dwumiesięcznik (6 egz. w roku)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Foreign Affairs.

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
582.78
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
291.39
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

`Foreign Affairs` zajmuje si? szerokim zakresem temat?w zwi?zanych z ameryka?sk? polityk? zagraniczn? i stosunkami mi?dzynarodowymi. D??y do prezentowania w spos?b jasny, przez obserwator?w posiadaj?cych du?? wiedz? spojrzenia na najwa?niejsze wydarzenia. Artyku?y pisane s? j?zykiem, kt?ry jest akceptowalny zar?wno dla os?b zajmuj?cych si? stosunkami mi?dzynarodowymi zawodowo, jak i dla amator?w.

Foreign Affairs covers a broad range of topics related to American foreign policy and international affairs. It strives to present clear thinking by knowledgeable observers on important issues, written in English that can be read with ease and pleasure by both professionals and a general audience.
strzałka w dół na szarym tle