Biznes i finanse

Fast Company.

okladka

Więcej informacji
Język publikacji
angielski
Kraj
UK
Typ publikacji

magazyny

ISSN
1085-9241
Wydawca
INTERNEWS S.J. Grzegorz Stępień Aleksandra Stępień
Częstotliwość
10 wydań w roku
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Fast Company.

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
628.40
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
314.20
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

Fast Company to pismo dla lider?w biznesu, o wysokich oczekiwaniach wobec firmy i wobec siebie.Fast Company to kolorowy miesi?cznik informuj?cy o nowo?ciach, tak?e technologicznych, przyw?dztwie, zarz?dzaniu zmianami, designie i odpowiedzialno?ci spo?ecznej.

Fast Company is the magazine for a generation of business leaders with high expectations for their companies -- and even higher expectations for themselves. Fast Company is a full-color monthly business magazine that reports on innovation, digital media, technology, change management, leadership, design and social responsibility.
strzałka w dół na szarym tle