Architektura, dom, ogród

Country Homes Interiors.

okladka

Więcej informacji
Język publikacji
angielski
Kraj
UK
Typ publikacji

magazyny

ISSN
0951-3019
Wydawca
INTERNEWS S.J. Grzegorz Stępień Aleksandra Stępień
Częstotliwość
miesięcznik (12 egz. w roku)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Country Homes Interiors.

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
681.72
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
340.86
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

Brytyjski miesi?cznik po?wi?cony urz?dzaniu wn?trz domk?w jednorodzinnych. Zawiera r?wnie? duzo praktycznych porad dotycz?cych mi?dzy innymi wykorzystaniu element?w dekoracyjnych i wszelkich dodatk?w, a tak?e ogrodnictwa. Prezentuje r??ne style.

British magazine devoted to the furnishing of the interiors of single houses. It contains practical advice concerning among others usage of decorational elements and detail and also gardening. Various styles.
strzałka w dół na szarym tle