Lotnictwo

Airliner World.

okladka

Więcej informacji
Język publikacji
angielski
Kraj
UK
Typ publikacji

magazyny

ISSN
1465-6337
Wydawca
INTERNEWS S.J. Grzegorz Stępień Aleksandra Stępień
Częstotliwość
miesięcznik (12 egz. w roku)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Airliner World.

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
895.56
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
447.78
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

`Airliner world` s?u?y zaspokojeniu rosn?cego zainteresowania lotnictwem cywilnym dzi?ki raportowaniu na bie??co o wszelkich zachodz?cych nowo?ciach, kolorowej fotografii i innym materia?om ilustracyjnym. Ka?dy numer zawiera przegl?d samolot?w i linii lotniczych z ca?ego ?wiata.

Airliner World satisfies the growing interest in civil aviation with up-to-the-minute comprehensive news coverage, superb colour photography and detailed cutaway artwork. Each issue includes reviews of aircraft and airlines from around the world.
strzałka w dół na szarym tle