Czytelnia Kiosk24.pl

Norweskie nauczanie historii (2/2015)

Wiadomości Historyczne z WOS | 19 czerwiec 2015


Wiadomości Historyczne z WOS

Zamów prenumeratę tego tytułu

* Pokazana okładka tytułu jest aktualną okładką tytułu Wiadomości Historyczne z WOS. Kiosk24.pl nie gwarantuje, że czytany artykuł pochodzi z numeru, którego okładka jest prezentowana.

Norweski system edukacji
jest w całości bezpłatny i opiera się na zasadzie równouprawnienia w dostępie do nauki. Niezależnie od pochodzenia społecznego
i miejsca zamieszkania dzieci w wieku od 6 do 16 lat objęte są obowiązkiem szkolnym. Każde dziecko uczęszczające do szkoły ma zapewnione darmowe pomoce naukowe: podręczniki, zeszyty ćwiczeń oraz artykuły papiernicze. W roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, rozpoczyna kształcenie podstawowe (grunnskole). Po ukończeniu grunnskole uczniowie w wieku 16 lat mają  ustawowo zagwarantowane prawo do bezpłatnej trzyletniej bądź czteroletniej nauki w szkole średniej II stopnia (videregående skole)1.

Kształcenie podstawowe
Dzieli się na szkołę podstawową (barnetrinnet) i szkołę średnią I stopnia (ungdomstrinnet). Edukacja w ramach kształcenia podstawowego odbywa się w tej samej szkole. Szkoła podstawowa obejmuje siedem klas (klasy 1–7), do których uczęszczają dzieci od 6 do 13 roku życia. Na poziomie szkoły podstawowej dzieci nie otrzymują ocen i z końcem roku szkolnego są automatycznie promowane do następnej klasy.
Po ukończeniu barnetrinnet dzieci trafiają do szkoły średniej I stopnia (klasy 8–10). Na tym poziomie uczniom są wystawiane stopnie z każdego przedmiotu dwa razy do roku, na podstawie oceny dokonywanej przez nauczyciela. Kształcenie obowiązkowe obejmuje następujące przedmioty: język norweski, matematyka, język angielski, przedmioty przyrodnicze, przedmioty społeczne, religia, filozofia i etyka, wychowanie plastyczne i prace ręczne, odżywianie i zdrowie, wychowanie muzyczne, wychowanie fizyczne, drugi język obcy, praca na rzecz samorządu klasowego i uczniowskiego oraz przedmioty do wyboru2.
    (....)
Agnieszka Jakubczyk
---------------------
1 Internetowy leksykon wiedzy o Norwegii. System edukacyjny w Norwegii, http://snl.no/Skole_og_utdanning_i_Norge [dostęp: 1.03.2014 r.].
2 Eurydice – Europejska sieć informacji o edukacji. System edukacyjny w Norwegii, http://www.eurydice.org.pl/sites/eurydice.org.pl/files/norwegia.pdf [dostęp: 1.03.2014 r.].

Artykuł w całości jako plik PDF do pobrania znajduje się w zakładce Opis w ofercie tytułu Wiadomości Historyczne

Wróć do czytelni