Edukacja, oświata

Wiadomości Historyczne z WOS

okladka

Więcej informacji
Harmonogram publikacji
2017
Język publikacji
polski
Kraj
PL
Typ publikacji

czasopismo

ISSN
0511-9162
Wydawca
Agencja AS Józef Szewczyk
Częstotliwość
dwumiesięcznik (6 egz. w roku)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa       prenumerata cyfrowa cyfrowa
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaTAK
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Pliki do pobrania

strzałka w dół na szarym tle

Wiadomości Historyczne z WOS

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna
Prenumerata obejmuje 6 kolejnych egzemplarzy.

Wysyłka w cenie
210.00
Zawiera 5% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna
Prenumerata obejmuje 3 kolejne egzemplarze.

Wysyłka w cenie
105.00
Zawiera 5% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata roczna
Prenumerata obejmuje 6 kolejnych egzemplarzy.

Wysyłka w cenie  
120.00
165.00 zł
Zawiera 23% VAT
TANIEJ 27%
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna
Prenumerata obejmuje 3 kolejne egzemplarze.

Wysyłka w cenie  
60.00
82.50 zł
Zawiera 23% VAT
TANIEJ 27%
Rozpocznij od numeru

Opis

Wiadomości Historyczne to jedyne czasopismo edukacyjne dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na wszystkich poziomach nauczania i we wszystkich typach szkół. Pismo wydawane jest we współpracy i pod patronatem Polskiego Towarzystwa Historycznego. Prezentuje najnowsze badania historyków, osiągnięcia historiografii polskiej i światowej, dzięki czemu stanowi znakomite uzupełnienie treści podręcznikowych i komentarz do aktualnych sporów historiograficznych. Informuje o najważniejszych wydarzeniach w dydaktyce historii i wiedzy o społeczeństwie, wskazując główne kierunki rozwoju tych dyscyplin. Zamieszcza scenariusze lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie dla wszystkich poziomów nauczania, pozwalające wzbogacić warsztat pracy nauczycieli. Proponuje nowe strategie, metody i techniki nauczania, łącząc teorię dydaktyczną z praktyką szkolną. Jest Patronem medialnym Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej i Konkursu Parlamentaryzm w Polsce, zamieszczając ich wyniki oraz prezentując testy, zadania oraz najciekawsze prace i analizy tekstów źródłowych laureatów.
strzałka w dół na szarym tle