Video, HI-FI, TV

What HI-FI? Sound And Vision

okladka

Więcej informacji
Język publikacji
angielski
Kraj
UK
Typ publikacji

magazyny

ISSN
0309-3336
Wydawca
INTERNEWS S.J. Grzegorz Stępień Aleksandra Stępień
Częstotliwość
13 wydań w roku
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

What HI-FI? Sound And Vision

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
774.41
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
416.99
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

Najlepszy brytyjski magazyn przedstawiaj?cy sprz?t Hi Fi. Nowe technologie, prezentacja nowo?ci, dane techniczne.

Best British magazine on Hi-Fi equipment. New technologies, technical data.
strzałka w dół na szarym tle