Moda

V Man.

okladka

Więcej informacji
Język publikacji
angielski
Kraj
UK
Typ publikacji

magazyny

ISSN
1546-0835
Wydawca
INTERNEWS S.J. Grzegorz Stępień Aleksandra Stępień
Częstotliwość
półrocznik (2 egz. w roku)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

V Man.

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
125.68
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
62.84
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

Magazyn V MAN to po??czenie mody ze stylem ?ycia skupiaj?ce si? przed wszystkim wok?? m?odych, wyrafinowanych i wnikliwych m??czyzn. Magazyn przeznaczony jest dla kosmopolit?w, szukaj?cych kluczowego magazynu, kt?ry dostarczy im wszystkich informacji z zakresu bie??cych i nowatorskich nowinek, sztuki, mody, projekt?w i ?ycia codziennego.

V MAN is a lifestyle and fashion magazine focused on the young, sophisticated and discerning male. Magazine is for the cosmopolitan man looking for the key magazine featuring everything current and cutting edge in the fields of art, fashion, design and everyday living.
strzałka w dół na szarym tle