Branżowe

Szef sprzedaży

okladka

Więcej informacji
Harmonogram publikacji
2016
Język publikacji
polski
Kraj
PL
Typ publikacji

czasopismo

ISSN
2084-6363
Wydawca
EXPLANATOR Iwona Dehina
Częstotliwość
dwumiesięcznik (6 egz. w roku)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa cyfrowa
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaTAK
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Szef sprzedaży

Prenumerata roczna
Prenumerata obejmuje 6 kolejnych egzemplarzy.

Wysyłka w cenie  
391.14
Zawiera 23% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

Magazyn Szef Sprzedaży jest to narzędziowe czasopismo w formie studiów przypadku, na łamach którego najlepsi polscy fachowcy dzielą się swoim doświadczeniem i wskazują jak krok po kroku poradzili sobie z konfliktami, niezdrową rywalizacją, brakiem inicjatywy, motywacji i dyscypliny w zespole sprzedażowym. Tematyka podejmowana w magazynie obejmuje również relacje z klientami, strategie sprzedaży, zagadnienia dotyczące szkoleń, doskonalenia i rozwoju, a także technologie w służbie sprzedaży. Dwumiesięcznik skierowany do dyrektorów i kierowników sprzedaży w firmach z różnych branż – ma być dla nich źródłem wiedzy i inspiracją do ciągłego wzbogacania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
strzałka w dół na szarym tle