Branżowe

Rynek Turystyczny

okladka

Więcej informacji
Harmonogram publikacji
2016
Język publikacji
polski
Kraj
PL
Typ publikacji

czasopismo

ISSN
1230-2716
Wydawca
Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne PROMEDIA Sp. z o.o.
Częstotliwość
miesięcznik (12 egz. w roku)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Rynek Turystyczny

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna
Prenumerata obejmuje 12 kolejnych egzemplarzy. Podana cena uwzględnia 11% rabatu! Cena egzemplarza wynosi 14.00 zł, w prenumeracie tylko 12.50 zł.

Wysyłka w cenie
150.00
168.00 zł
Zawiera 8% VAT
TANIEJ 11%
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna
Prenumerata obejmuje 6 kolejnych egzemplarzy. Podana cena uwzględnia 5% rabatu! Cena egzemplarza wynosi 14.00 zł, w prenumeracie tylko 13.33 zł.

Wysyłka w cenie
80.00
84.00 zł
Zawiera 8% VAT
TANIEJ 5%
Rozpocznij od numeru
Prenumerata kwartalna
Prenumerata obejmuje 3 kolejne egzemplarze.

Wysyłka w cenie
40.00
42.00 zł
Zawiera 8% VAT
TANIEJ 5%
Rozpocznij od numeru
Rynek Turystyczny i Hotelarz
Prenumerata roczna obejmuje - Rynek Turystyczny (12 kolejnych egzemplarzy) i Hotelarz (12 kolejnych egzemplarzy) - łącznie 24 egzemplarze w roku. Podana cena uwzględnia 30% rabatu! Cena egzemplarza wynosi 14.00 zł, w prenumeracie tylko 9.83 zł.

Wysyłka w cenie
236.00
336.00 zł
Zawiera 8% VAT
TANIEJ 30%
Rozpocznij od numeru

Prenumerata edukacyjna

Prenumerata edukacyjna roczna
Prenumerata obejmuje 12 kolejnych egzemplarzy. Podana cena uwzględnia 31% rabatu! Cena egzemplarza wynosi 14.00 zł, w prenumeracie tylko 9.67 zł.

116.00
168.00 zł
Zawiera 8% VAT
TANIEJ 31%
Rozpocznij od numeru

Opis

Rynek Turystyczny to branżowy miesięcznik, najstarszy w Polsce, ukazujący się od 1992 roku, pismo biznesu turystycznego, w którym znajdziecie Państwo wiedzę niezbędną do prowadzenia firmy. Publikujemy materiały o charakterze poradnikowym, informacyjnym, analitycznym, pomagamy w rozwiązywaniu problemów branży. Staramy się osiągać to dzięki umieszczaniu w piśmie tekstów przygotowywanych przez najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie. Rynek Turystyczny tworzą informacje z życia branży, relacje ze środowiskowych imprez oraz materiały i dyskusje o aktualnych wydarzeniach i problemach sektora usług turystycznych w Polsce i na świecie. Pismo zawiera prezentacje wyróżniających się i wartych popularyzacji firm turystycznych i innych związanych z branżą oraz producentów zainteresowanych współpracą z sektorem turystycznym. Intencją takich prezentacji jest zarówno wymiana doświadczeń, jak i kontaktowanie partnerów. Podobne cele przyświecają promowaniu walorów turystycznych całych krajów i regionów oraz dorobku narodowych i regionalnych zrzeszeń lub stowarzyszeń skupiających ludzi z branży. Obok funkcji informacyjnych i opiniotwórczych czasopismo stawia też mocno na edukację, oferując czytelnikom miarodajne wskaźniki, analizy i opinie ekspertów, przydatne zarówno w diagnozowaniu kondycji branży, tworzeniu bieżącej strategii marketingowej czy budowaniu bezpiecznych scenariuszy na przyszłość. Czytelnikami są w pierwszej kolejności właściciele firm turystycznych, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla przedsiębiorstw, organizacji i stowarzyszeń, jednostek administracji państwowej i samorządowej, szkół o profilu turystycznym oraz innych firm działających bezpośrednio lub pośrednio w branży turystycznej.
strzałka w dół na szarym tle