Dla pań

People Weekly

okladka

Więcej informacji
Język publikacji
angielski
Kraj
UK
Typ publikacji

magazyny

ISSN
0093-7673
Wydawca
INTERNEWS S.J. Grzegorz Stępień Aleksandra Stępień
Częstotliwość
tygodnik (52 egz. w roku)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

People Weekly

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
2331.68
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
1165.84
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

PEOPLE WEEKLY ma wszystkie wiadomo?ci na temat ludzi, kt?rzy Ci? fascynuj?. Ka?de, cotygodniowe wydanie jest pe?ne zdumiewaj?cych historii o zwyk?ych ludziach i ich niezwyk?ym ?yciu, a tak?e tego wszystkiego, co chcesz wiedzie? o najnowszych gwiazdach Hollywood, super-sportowcach, najwi?kszych nazwiskach w businessie i polityce.

People has all the inside news you crave about the personalities who fascinate you. Each weekly issue is packed with amazing stories about ordinary people and their extraordinary lives as well as what you want to know about the latest about Hollywood celebrities, super- star athletes, and the biggest names in business and politics.
strzałka w dół na szarym tle