Muzyka

Music Tech Magazine DVD*

okladka

Więcej informacji
Język publikacji
angielski
Kraj
UK
Typ publikacji

magazyny

ISSN
1479-4187
Wydawca
INTERNEWS S.J. Grzegorz Stępień Aleksandra Stępień
Częstotliwość
miesięcznik (12 egz. w roku)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Music Tech Magazine DVD*

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
654.12
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
327.06
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

MUSIC TECH MAGAZINE dostarcza muzykom informacje na temat technologii, jakich potrzebują, napisane w języku, który zrozumieją. Music Tech zawiera wszystkie aspekty muzyki elektronicznej, w tym jej tworzenie i nagrywanie, we współczesnej i dostępnej formie

Music Tech will be the first magazine to provide traditional musicians with the information they need on technology they want to use - written inlanguage they can understand.Music Tech magazine will cover all aspects of electronic music - making and recording, in a contemporary and accessible fashion.
strzałka w dół na szarym tle