Sport

Huck

okladka

Więcej informacji
Język publikacji
angielski
Kraj
UK
Typ publikacji

magazyny

ISSN
1751-2727
Wydawca
INTERNEWS S.J. Grzegorz Stępień Aleksandra Stępień
Częstotliwość
dwumiesięcznik (6 egz. w roku)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Huck

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
373.20
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
186.60
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

HUCK - pismo propaguj?ce ?ycie z pasj?, kultur? i sztuk? jazdy na r?nych artefaktach po temu przeznaczonych. Koncentruje si? na surfowaniu, je?dzie na desce oraz sportach zimowych. Poprzez prowokuj?ce materia?y pismo Huck poszerza granice stylu, tak?e dzi?ki niezwykle p?odnym artystycznie pisarzom, ilustratorom i najznamienitszym znawcom sport?w ekstremalnych.

HUCK -A magazine with a passion for life, culture and the art of riding. Rooted in surf, skate and snow. With thought provoking material, Huck pushes the boundaries of presentation and style, with contributions from some of the worlds most creative writers and illustrators and the foremost experts in the field of extreme sports.
strzałka w dół na szarym tle