Prawo, bankowość, ubezpieczenia

Gazeta Samorządu i Administracji

okladka

Więcej informacji
Harmonogram publikacji
2016
Język publikacji
polski
Kraj
PL
Typ publikacji

czasopismo

ISSN
1428-8257
Wydawca
INFOR PL S.A.
Częstotliwość
dwa razy w miesiącu (24 egz. w roku)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Gazeta Samorządu i Administracji

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna
Prenumerata obejmuje 12 kolejnych egzemplarzy.

Wysyłka w cenie
698.00
Zawiera 5% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna
Prenumerata obejmuje 6 kolejnych egzemplarzy.

Wysyłka w cenie
419.00
Zawiera 5% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata kwartalna
Prenumerata obejmuje 3 kolejne egzemplarze.

Wysyłka w cenie
192.00
Zawiera 5% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

GAZETA SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI to ogólnopolski dwutygodnik o charakterze prawno - poradniczym. Adresowany do radnych, pracowników samorządowych, decydentów samorządowych, pracowników oświaty, instytucji kultury, pomocy społecznej.
Czasopismo publikuje użyteczne informacje i porady ze wszystkich dziedzin, którymi zajmuje się samorząd terytorialny. Przedstawia interpretacje prawa istotne z punktu widzenia działalności administracji publicznej i jednostek oraz firm z nim współpracujących. Zawiera analizy i komentarze dotyczące nowych aktów prawnych oraz ich stosowania w praktyce. Publikuje najnowsze wyroki sądów. Omawia istotne dla samorządu zagadnienia z punktu widzenia ekonomii i efektywnego zarządzania. Podaje informacje o środkach pomocowych, nowych programach grantowych i liniach kredytowych. Pokazuje, jak określone problemy rozwiązują inne samorządy.
strzałka w dół na szarym tle