Finanse

Finanse Komunalne

okladka

Więcej informacji
Język publikacji
polski
Kraj
PL
Typ publikacji

czasopismo

ISSN
1232-0307
Wydawca
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Częstotliwość
miesięcznik (10 egz. w roku / 12 numerów - 01-02 i 07-08 łączone)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Finanse Komunalne

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna
Prenumerata obejmuje 10 kolejnych egzemplarzy.

Wysyłka w cenie
767.97
Zawiera 5% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

Czasopismo redagowane przy współpracy przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych. Oferta "Finansów Komunalnych" jest skierowana w równym stopniu do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego jak również do osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych. Na merytoryczną zawartość czasopisma składają się artykuły, omówienia i komentarze prezentowane w przejrzystym i czytelnym układzie, odzwierciedlającym najistotniejsze aspekty finansów samorządowych, jakimi są: budżet, podatki i opłaty lokalne, mienie oraz zamówienia publiczne, a także zagadnienia dotyczące kontroli i nadzoru nad finansową działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Praktyczne walory publikacji zamieszczonych w "Finansach Komunalnych" są podstawą utrzymującej się od lat wysokiej popularności tego czasopisma w środowisku samorządowców.
strzałka w dół na szarym tle