Finanse

Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów

okladka

Więcej informacji
Język publikacji
polski
Kraj
PL
Typ publikacji

czasopismo

ISSN
1234-673X
Wydawca
INFOR PL S.A.
Częstotliwość
dwumiesięcznik (6 egz. w roku)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna
Prenumerata obejmuje 6 kolejnych egzemplarzy.

Wysyłka w cenie
151.20
Zawiera 5% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

Usprawnia obieg informacji między Ministerstwem Finansów a aparatem skarbowym i podatnikami. Zawiera wyjaśnienia i interpretacje przepisów prawa podatkowego (przedruki pism adresowanych do izb, urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej i innych instytucji), materiały informacyjne Ministerstwa Finansów, orzecznictwo sądowe. Przeznaczony dla izb i urzędów skarbowych, instytucji administracji publicznej, urzędów celnych, regionalnych izb obrachunkowych, instytucji finansowych, grup gospodarczych oraz innych zorganizowanych grup przedsiębiorców.
strzałka w dół na szarym tle