Komputery, gry

3D World.

okladka

Więcej informacji
Język publikacji
angielski
Kraj
UK
Typ publikacji

magazyny

ISSN
1470-4382
Wydawca
INTERNEWS S.J. Grzegorz Stępień Aleksandra Stępień
Częstotliwość
miesięcznik (12 egz. w roku)
Dostępne prenumeraty
prenumerata cyfrowa papierowa      
Sprzedaż egzemplarzowa:
prenumerata cyfrowaNIE prenumerata cyfrowaNIE
prenumerata cyfrowa Numery archiwalne dostępne w wersji cyfrowej.

3D World.

Prenumerata krajowa

Prenumerata roczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
862.08
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru
Prenumerata półroczna

Wysyłka w cenie
Przesyłka polecona
431.04
Zawiera 8% VAT
Rozpocznij od numeru

Opis

3D WORLD- magazyn o charakterze mi?dzynarodowym dla artyst?w zajmuj?cych si? grafik? 3D. Ka?dy numer zawiera analizy najnowszych trend?w na rynku, porady artystyczne oraz techniczne, obiektywne recenzje artyku??w, jak r?wnie? zakulisowe materia?y o powstawaniu najwa?niejszych projekt?w tego pr??nego przemys?u.

3D WORLD-The only international magazine for 3D artists. Each issue provides analysis of latest trends in the market, artistic and technical advice, impartial product reviews, and behind-the-scenes articles on the making of key projects in this fast-paced industry.
strzałka w dół na szarym tle