Alfabetyczna lista tytułów

Octane.

Magazyn przeznaczony dla entuzjast?w szybkich samochod?w. Prezentuje klasyczne jak i nowoczesne modele Ferrari, Jaguar, Porsche. ...

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Pomocy Społecznej

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Pomocy Społecznej to dwumiesięcznik poświęcony najważniejszym zagadnieniom prawnym w sprawach pomocy społecznej. W każdym numerze znajduje się...

Orzecznictwo w Sprawach Bankowych

Dwumiesięcznik poświęcony najważniejszym zagadnieniom prawnym w sprawach bankowych. W każdym numerze znajduje się obszerny przegląd najnowszych i najciekawszych orzeczeń sądowych z...

Orzecznictwo w Sprawach Mieszkaniowych

Dwumiesięcznik poświęcony najważniejszym zagadnieniom prawnym w sprawach mieszkaniowych. W każdym numerze znajduje się obszerny przegląd najnowszych i najciekawszych orzeczeń sądowych z...

Orzecznictwo w Sprawach Ochrony Danych Osobowych

Orzecznictwo w Sprawach Ochrony Danych Osobowych to dwumiesięcznik poświęcony problematyce ochrony danych osobowych. W każdym numerze znajduje się obszerny przegląd najnowszych...

Orzecznictwo w Sprawach Oświatowych

Dwumiesięcznik skierowany przede wszystkim do dyrektorów szkół oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, zajmujących się sprawami oświaty. W każdym numerze znajduje się obszerny...

Orzecznictwo w Sprawach Podatkowych

Kwartalnik poświęcony najważniejszym zagadnieniom prawnym w sprawach podatkowych. W każdym numerze znajduje się obszerny przegląd najnowszych i najciekawszych orzeczeń sądowych z...

Orzecznictwo w Sprawach Pracowniczych

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom Kodeksu Pracy w praktycznym wymiarze. W każdym numerze znajduje się obszerny przegląd najnowszych i najciekawszych orzeczeń sądowych z...

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad...

Orzecznictwo w Sprawach Służby Zdrowia

Kwartalnik poświęcony najważniejszym zagadnieniom prawnym w sprawach służby zdrowia. W każdym numerze znajduje się obszerny przegląd najnowszych i najciekawszych orzeczeń sądowych...

Orzecznictwo w Sprawach Ubezpieczeń Społecznych

Kwartalnik poświęcony prawnym aspektom funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych. W każdym numerze znajduje się obszerny przegląd najnowszych i najciekawszych orzeczeń sądowych z...

Orzecznictwo w Sprawach Zamówień Publicznych

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce zamówień publicznych, skierowany przede wszystkim do zamawiających i wykonawców. W każdym numerze znajduje się obszerny przegląd najnowszych i...