Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Zintegrowany model publiczno prawnych instytucji ochrony rynku bankowego we Francji i Polsce
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
216
Dostępne formaty:
EPUB
PDF
Rozmiar pliku:
687,0 KB
Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
Data wydania:
2011
ISBN:
978-83-264-2767-1
ISBN (druk):
978-83-264-1302-5

Biznes

Zintegrowany model publiczno prawnych instytucji ochrony rynku bankowego we Francji i Polsce

Autor: Lesław Góral
Opis
Prezentowana monografia jest jednym z nielicznych opracowań poświęconych publicznoprawnym instytucjom ochrony depozytów bankowych. Podejmowane na gruncie nauk prawnych i ekonomicznych rozważania nie traktują tych instytucji jako elementów tworzących spójny system instytucji ochrony rynku bankowego, którego rola i zadania zostały ściśle określone przez prawodawcę. Zawarta w monografii charakterystyka tych instytucji, nie w aspekcie cząstkowym, ale jako pewnej zwartej całości charakteryzującej się właściwymi tym instytucjom cechami, pozwala na określenie ich roli oraz optymalnego dla rynku bankowego modelu instytucji ochrony środków pieniężnych deponentów.

Monografia zawiera analizę unormowań prawnych zmierzającą do wyjaśnienia przesłanek tworzenia, ustalenia charakteru i rodzajów instytucji ochrony rynku bankowego oraz wyjaśnienia roli systemu instytucji ochrony na rynku bankowym. Uchwycenie istoty prawnej i cech charakteryzujących poszczególne instytucje ochrony rynku bankowego umożliwiło sformułowanie odpowiedzi na pytanie, czy możemy mówić o wykształceniu się cech konstytutywnych właściwych modelowi systemu instytucji ochrony rynku bankowego. Rozważania zawarte w monografii miały na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie o optymalny model instytucji ochrony rynku bankowego nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej. Mogą okazać sie pomocne dla rozstrzygnięcia wielu pojawiających się w doktrynie wątpliwości.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

105.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
EPUB, PDF