Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
360
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
1,8 MB
Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
Data wydania:
2009-10-15
ISBN:
978-83-264-2861-6
ISBN (druk):
978-83-7601-889-8

Biznes

Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia

Autor: Jarosław Wyrembak
Opis
"Praca Jarosława Wyrembaka jest bardzo dobrym przykładem połączenia w naukach prawnych trzech typów rozważań: teoretycznoprawnych, prawno-dogmatycznych oraz prawno-empirycznych. Te pierwsze skupiają się na problematyce wykładni prawa i na wyborze do dalszych badań jednego z możliwych w jej obrębie podejść. Autor skłania się ku językowej wersji wykładni przepisów i przekonująco uzasadnia swój wybór. W zakresie kwestii prawno-dogmatycznych badania Jarosława Wyrembaka wiążą się z analizą obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego odnoszących się do instytucji zasadniczej wykładni przepisów, do której przeprowadzania upoważniony jest w pewnych przypadkach Sąd Najwyższy. Trzeci, podstawowy nurt rozważań Autora ma charakter empiryczny. Koncentruje się bowiem wokół przeglądu znacznej liczby orzeczeń Sądu Najwyższego, w których zawarta została zasadnicza wykładnia przepisów prawa karnego. W oparciu o wyniki tego przeglądu Jarosław Wyrembak wyprowadza wnioski o charakterze ogólnym. Praca ta może mieć istotne znaczenie nie tylko dla akademickiej nauki prawa, ale także dla praktyki jego stosowania - przede wszystkim stosowania sądowego."

Prof. dr hab. Piotr Winczorek
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

126.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF