Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Wykłady z chemii ogólnej i nieorganicznej dla studentów biologii i biotechnologii (z elementami analizy jakościowej i ilościowej)
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
163
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
4,5 MB
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersy
Data wydania:
2010
ISBN:
978-83-7969-229-3
ISBN (druk):
978-83-7525-430-3

Biznes

Wykłady z chemii ogólnej i nieorganicznej dla studentów biologii i biotechnologii (z elementami analizy jakościowej i ilościowej)

Autor: Piotr Seliger
Opis
Skrypt zawiera materiał pomocniczy dla studentów I rok kierunku biologia i biotechnologia do wykładów z chemii ogólnej i nieorganicznej prowadzonych na tych kierunkach. Przedstawienie niektórych tematów może być przydatne także dla studentów chemii. Tematyka skryptu dotyczy: budowy atomu, układu okresowego, wiązań chemicznych, równowagi w roztworach, analizy jakościowej kationów, analiza jakościowej anionów, równowagi kwasowo-zasadowej, analizy ilościowej i alkacymetrii (analizy miareczkowej, wskaźników w alkacymetrii, krzywych miareczkowania mocnych kwasów zasadą i na odwrót ‒ słabej zasady mocnym kwasem, doboru wskaźnika alkacymetrycznego, oznaczenia wodorotlenku sodowego i węglanu sodowego), reakcji redoks (potencjałów redoks, przykładu elektrody wodorowej, szeregu napięciowego metali, równowagi reakcji redoks, reakcji zahamowanych, amfoterycznych substancji redoks, wpływu środowiska na reakcje redoks, wpływu kompleksowania na reakcje redoks, krzywych miareczkowania redoks, wskaźników redoks), potencjometrii, kolorymetrii, kompleksometrii, nazewnictwa i izomerii związków kompleksowych. Dodatkiem do całości są podstawowe wiadomości o logarytmach: pojęcie logarytmu, jego własności i zapis szczególny logarytmów.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

18.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF