Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
196
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
1,3 MB
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Data wydania:
2016
ISBN:
978-83-255-8949-3
ISBN (druk):
978-83-255-8948-6

Biznes

Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego

Autor: Dawid Korczyński, Piotr Jóźwiak, Piotr Herbowski
Opis
Publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego”, która odbyła się 19.11.2015 r. na poznańskim Wydziale Zamiejscowym SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. W książce omówiono zagadnienia z zakresu zarówno materialnego, jak i procesowego prawa karnego skarbowego. Znalazły się w niej zagadnienia zarówno o znaczeniu systemowym, jak i bardziej szczegółowe. Publikacja skierowana jest do przedstawicieli nauki prawa i praktyków. Krąg jej adresatów wydaje się dość szeroki, gdyż powinna zainteresować sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych, funkcjonariuszy organów ścigania. Potrzeby tych właśnie środowisk były brane pod uwagę w trakcie wyboru tematu Konferencji. W ocenie autorów ma ona szczególne znaczenie w czasie projektowanych zmian dotyczących modelu odpowiedzialności za przestępstwa podatkowe. „Recenzowana publikacja nie jest dedykowana wyłącznie teoretykom dyscypliny, jaką jest prawo karne skarbowe. W poszczególnych tekstach uwidacznia się doświadczenie praktycznej znajomości tej dziedziny. Ta cecha sprawia, że krąg adresatów przedmiotowej publikacji wykracza poza grono naukowców i teoretyków prawa karnego skarbowego. Optymalne połączenie zakłada współudział wątków teoretycznych i empiryczno-praktycznych. Opracowanie pt. „Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego” z powodzeniem łączy obie te sfery, zachowując cechy wartościowej i oczekiwanej publikacji naukowej.” prof. UW dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

119.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF