Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
392
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
5,5 MB
Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
Data wydania:
2010
ISBN:
978-83-264-3623-9
ISBN (druk):
978-83-264-0392-7

Biznes

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

Autor: Krzysztof Andrzej Wąsowski, Maksymilian Cherka
Opis
Publikacja ta jest pierwszym komentarzem do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uwzgledniajacym zmiany wprowadzone nowelizacja z dnia 18 marca 2010 r. Szczegółowej analizie poddano w tej publikacji równiez regulacje okresu przejsciowego (tj. m.in. unormowania stosowane do czasu sporzadzenia nowych gminnych ewidencji zabytków). . Niniejszy komentarz stanowi takze swoiste podsumowanie doswiadczen jego autorów, zdobytych w toku długoletniej praktyki akademickiej i zawodowej (przede wszystkim podczas obsługi prawnej duzych projektów deweloperskich, realizowanych na obszarach zainteresowania konserwatorskiego). Podjeto w nim próbe stworzenia ram realizacji efektywnej polityki konserwatorskiej, zapewniajacej optymalna ochrone narodowego dziedzictwa kulturowego z jednoczesnym poszanowaniem słusznych interesów indywidualnych. Stad komentowane przepisy osadzono w szerszym kontekscie badan z zakresu nauki administracji, doktryny prawa i postepowania administracyjnego, zasad konstytucyjnych, polityki reglamentacyjnej panstwa czy wreszcie historii, archeologii i historii sztuki (podejscie interdyscyplinarne). W publikacji ukazano propozycje rozwiazan szeregu problemów pojawiajacych sie w zwiazku ze stosowaniem przepisów ustawowych, z którymi to problemami borykaja sie obecnie zarówno dysponenci obiektów zabytkowych, jak i słuzby konserwatorskie, organy planistyczne czy organy administracji architektoniczno-budowlanej.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

83.90
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF