Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
232
Dostępne formaty:
EPUB
Rozmiar pliku:
1,9 MB
Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
Data wydania:
2012
ISBN:
978-83-7806-399-5
ISBN (druk):
978-83-7806-309-4

Biznes

Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz

Autor: Zbigniew Czarnik, Wojciech Maciejko, Paweł Zaborni
Opis
Realizacja zamówień Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz to pierwsze tak szczegółowe omówienie ustawy z 24 września 2010 r., która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Kompleksowo omówiono zagadnienia związane z prowadzeniem – za pomocą stosownych rejestrów publicz-nych – ewidencji osób fizycznych oraz zasady realizacji obowiązku meldunkowego wraz z istotą relacji zachodzących na tym tle między organami administracji publicznej a obywatelami i cudzoziemcami. Nie pominięto kwestii przetwarzania danych zgromadzo-nych w rejestrach przez właściwe organy. Poszczególne wywody zilustrowano orzecznictwem sądowym oraz dotychczasowymi po-glądami doktryny prawa. Zbigniew Czarnik – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Wojciech Maciejko – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Administra-cyjnego i Sądowoadministracyjnego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, adwokat, radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego w Łańcucie. Specjalizuje się w dziedzinie administracyjnego prawa pracy, stosunków służbowych w formacjach mundurowych oraz zabezpieczenia społecznego. Paweł Zaborniak – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, referendarz w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

169.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
EPUB