Strona główna /
Katalog /
eBooki /
The Family and Guardianship Code Kodeks rodzinny i opiekuńczy
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
123
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
854,0 KB
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Data wydania:
2010
ISBN:
978-83-255-1629-1
ISBN (druk):
978-83-255-1629-1

Biznes

The Family and Guardianship Code Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Autor: Nicholas Faulkner
Opis
Niniejsza książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Uwzględnia ono ostatnią nowelizację Kodeksu, obowiązującą od 13.6.2009 r. W dzisiejszym świecie sprawy małżeństwa i rodziny stają się coraz bardziej skomplikowane. Rozwody, ponowne małżeństwa i adopcje są coraz częstsze, a akty prawne regulujące i chroniące sprawy rodzinne muszą podążać za tymi zmianami aby pozostać użytecznymi. Znajduje to odzwierciedlenie w poprawkach do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które weszły w życie od czasów jego uchwalenia w 1964 r. W swej istocie kodeks jednak cały czas otacza szczególną opieką rodzinę, równość praw małżonków i działa w najlepszym interesie dzieci. This book, published as part of the new series of translations of Polish acts of law into English, German, French and Russian, includes the English translation of Family and Guardianship Code. It includes the latest amendment to the Code in force since 13 June 2009. In today’s world, issues of marriage and the family are becoming increasingly complicated. Divorces, remarriages and adoptions are more commonplace, and the legislation protecting and regulating family issues has to follow these changes in order to remain relevant and useful. This is reflected in the significant amendments that have been made to the Polish Family and Guardianship Code since it was first enacted in 1964. However, at its core, it continues to provide special protection for the family, equal rights of spouses and acting in the best interests of children.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

69.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF