Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Sprawdziany. Matematyka. Klasa III
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
68
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
28,6 MB
Wydawnictwo:
Literat
Data wydania:
2014
ISBN:
978-83-7898-508-2
ISBN (druk):
978-83-7898-017-9

Biznes

Sprawdziany. Matematyka. Klasa III

Autor: Beata Guzowska, Iwona Kowalska
Opis
Sprawdziany, opracowane przez nauczycielki z wieloletnim doświadczeniem, przeznaczone są dla uczniów klasy III szkoły podstawowej do samodzielnej pracy. Obejmują najważniejsze treści programowe edukacji matematycznej. Zadania w sprawdzianach zostały opracowane tak, aby dzieci, mimo kontroli, dobrze się bawiły i nie nużyły się. Sprawdziany te umożliwią ocenę wiedzy i umiejętności ucznia, utrwalą i uporządkują wprowadzone wiadomości, wspomogą umiejętność logicznego myślenia, wnioskowania i kojarzenia faktów, rozwiną pamięć i poprawią koncentrację, korzystnie wpłyną na kreatywność ucznia, poprawią sprawność manualną i spostrzegawczość. Sprawdziany zostały opracowane zgodnie z zasadą stopniowania trudności, dlatego należy je wykonywać według zaproponowanej kolejności. Mogą być wykonywane w czasie lekcji lub jako utrwalające zadania domowe. Czas wykonywania sprawdzianów należy dostosować do możliwości dzieci oraz etapu edukacyjnego. Można je wykorzystać, pracując na różnych podręcznikach. Wielokrotne powtarzanie zdobytych wiadomości i umiejętności zapewni dziecku doskonałe wyniki. Sukces w szkole pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

6.50
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF