Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Spółdzielnie mieszkaniowe. Dylematy funkcjonowania i rozwoju
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
194
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
5,6 MB
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Data wydania:
2015
ISBN:
978-83-255-7325-6
ISBN (druk):
978-83-255-7324-9

Biznes

Spółdzielnie mieszkaniowe. Dylematy funkcjonowania i rozwoju

Autor: Teodor Skotarczak
Opis
Praca jest oparta na badaniach pt. „Ocena ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych skutków wykupu mieszkań spółdzielczych dla funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i rynku nieruchomości”. Celem przedstawionych badań jest ocena warunków, w jakich funkcjonują spółdzielnie mieszkaniowe w ich otoczeniu ekonomiczno-społecznym, które stawia przed nimi dylematy rozwojowe. Należą do nich przede wszystkim: modyfikacja zarządzania wynikająca z wykupywania mieszkań przez członków spółdzielni, realizacja przedsięwzięć deweloperskich w warunkach konkurencyjności wobec innych inwestorów. Spółdzielniom z dużym trudem przychodzi rozstrzygnięcie dylematu, w jakiej mierze są zarządcami lokali spółdzielczych prowadzącymi działalność non profit, a w jakiej przedsiębiorcami budującymi i sprzedającymi lokale dla zysku jak inni deweloperzy.   W monografii podjęto tematykę spółdzielczości mieszkaniowej, która pozostaje dominującą formą zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w większości polskich miast. Spółdzielczość ta poddana jest mechanizmom rynkowym i pracom legislacyjnym. Praca merytorycznie jest nowatorska i interesująca. Obejmuje problematykę zmian mieszkalnictwa, w szczególności likwidacji monopolu spółdzielni mieszkaniowych na rzecz mieszkań oferowanych przez deweloperów i zarządzanych przez profesjonalnych zarządców nieruchomości.   Prof. dr hab. Józef Hozer Uniwersytet Szczeciński   Monografia może być wykorzystana jako podręcznik uzupełniający dla przedmiotu zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, przewidzianego w programie nauczania kierunków ekonomicznych i zarządzania na specjalnościach związanych z gospodarką nieruchomościami.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

89.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF