Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
258
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
14,6 MB
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersy
Data wydania:
2008
ISBN:
978-83-7969-298-9
ISBN (druk):
978-83-7525-253-8

Biznes

Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej

Autor: Jolanta Grotowska-Leder
Opis
Przegląd badań wskazuje, że problematyka wsparcia społecznego funkcjonuje w znacznym rozproszeniu, podczas gdy znaczenie problemów pomagania, wspierania innych dla rozumienia i kształtowania współczesnej rzeczywistości społecznej rodzi potrzebę gromadzenia, porządkowania i integracji dorobku naukowego w tym zakresie. Temu celowi przyświecał pomysł przygotowania opracowania poświęconego współczesnym studiom nad wsparciem społecznym, którego materialnym dowodem jest oddana Czytelnikowi do rąk niniejsza książka.

Publikacja jest monografią współczesnych socjologicznych badań nad wsparciem społecznym. Tom obejmuje łącznie 14 opracowań, które są prezentacją wyników studiów empirycznych.

Książka składa się z dwóch zakresowo różniących się części. Część pierwsza zawiera trzy artykuły podejmujące problemy teoretyczne wsparcia społecznego. Druga część opracowania jest prezentacją wielowątkowych studiów, których empiryczną podstawą są wyniki badań terenowych nad wsparciem społecznym dostępnym, kierowanym do różnych grup i zbiorowości społecznych, zrealizowanych z zastosowaniem ilościowych oraz jakościowych metod zbierania i opracowywania danych.

Opracowanie ma walory poznawcze i aplikacyjne. Nie tylko dostarcza uporządkowanej wiedzy o ważnym obszarze życia społecznego, ale przedstawione rezultaty analiz powinny stać się przedmiotem zainteresowania praktyków, reformatorów życia społecznego.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

16.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF