Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Program komputerowy Cash Flow System
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
180
Dostępne formaty:
EPUB
MOBI
Rozmiar pliku:
1,4 MB
Wydawnictwo:
Difin
Data wydania:
2013-07
ISBN:
978-83-7641-916-9
ISBN (druk):
978-83-7641-901-5

Biznes

Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Program komputerowy Cash Flow System

Autor: Karol Wajszczuk
Opis
Autorzy przedstawili problematykę przygotowania i analizy rachunku przepływów pieniężnych
przedsiębiorstwa, która w obecnej sytuacji gospodarczej stanowi kluczowy element bezpieczeństwa funkcjonowania firmy.

Przepływy pieniężne powinny być analizowane w dwóch zakresach. Pierwszy to analiza ex ante. Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej na­leży zastanowić się, jakie nakłady należy ponieść, kiedy nastąpi zwrot wydatkowa­nych środków pieniężnych. Analiza powyższego wymaga sporządzenia sprawozda­nia pro-forma, w tym rachunku przepływów pieniężnych.
Wymaga to przyjęcia pewnych założeń co do rozwoju biznesu i zaplanowania przepływów pieniężnych (wydatków i wpływów).

Aby rozwój był możliwy należy zrównoważyć wydatki wpływami – zapewnić źródła kapitału, które pomogą sfinansować angażowane w rozwój podmiotu nakłady rzeczowe. Analiza przyszłych przepływów pienięż­nych z jednej strony pozwala zadbać o utrzymanie odpowiedniej płynności finan­sowej, z drugiej strony służy do oceny efektywności inwestycji.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

43.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
EPUB, MOBI