Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Przegląd Policyjny nr 4 (124) 2016
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
204
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
1,9 MB
Wydawnictwo:
Wyższa Szkoła Policj
Data wydania:
2016
ISBN:
-

Biznes

Przegląd Policyjny nr 4 (124) 2016

Autor: Opracowanie zbiorowe
Opis
„Przegląd Policyjny” jest najstarszym w Polsce czasopismem naukowym, wydawanym przez Policję (pierwszy numer ukazał się w 1936 r.). Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie reaktywowała w 1991 roku — po 52 latach przerwy — „Przegląd Policyjny” jako kwartalnik o charakterze naukowym, do wymiany doświadczeń i myśli nurtujących środowisko policyjne nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami (zachowując zbliżoną szatę graficzną).

Na łamach kwartalnika zamieszczane są teksty dotyczące organów bezpieczeństwa i porządku publicznego, prawa, kryminologii, wiktymologii, taktyki i techniki kryminalistycznej, psychologii, nauk politycznych, historii najnowszej oraz służb policyjnych, problemów etyczno-moralnych związanych ze służbą, międzynarodowej współpracy policyjnej, organizacji i zarządzania, informatyki.

Teksty publikowane w kwartalniku cechuje wysoki poziom merytoryczny i edytorski, (artykuły są recenzowane). Materiały obcojęzyczne są publikowane w oryginalnej wersji językowej.

W „Przeglądzie Policyjnym” występuje kilka stałych działów. Są to: Artykuły (ze streszczeniami w języku angielskim), Omówienia, Orzecznictwo Sądowe, Materiały i Dokumenty, Komunikaty, Recenzje, Epitafia Policyjne, Kronika Policji.

Pismo stale współpracuje ze znanymi i cenionymi przedstawicielami nauki, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Periodyk ukazuje się w nakładzie 600 egzemplarzy i trafia systematycznie do bibliotek resortowych oraz szesnastu uczelnianych w kraju.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

18.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF