Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Prawo handlowe
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
1108
Dostępne formaty:
EPUB
Rozmiar pliku:
7,8 MB
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Data wydania:
2012
ISBN:
978-83-255-4263-4
ISBN (druk):
978-83-255-4262-7

Biznes

Prawo handlowe

Autor: Andrzej Kidyba
Opis
Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Książka „Prawo handlowe” składa sie z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym; druga przedstawia podmioty występujące w obrocie gospodarczym, w tym m.in. spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje i stowarzyszenia; trzecia zawiera opisy nazwanych i nienazwanych umów handlowych, np. umowy sprzedaży konsumenckiej, umowy komisu czy umowy factoringu. W czternastym wydaniu wprowadzono m.in. zmiany wynikające z wejścia w życie nowych aktów prawnych. Dotyczy to w szczególności ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1182) – w odniesieniu do przepisów, które weszły w życie w dniu 27 października 2011 r., a także ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981), a także szeregu innych. Uwzględniono też najnowszą literaturę przedmiotu i orzecznictwo Sądu Najwyższego.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

99.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
EPUB