Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Prawo bankowe. Komentarz
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
1123
Dostępne formaty:
EPUB
PDF
Rozmiar pliku:
1,4 MB
Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
Data wydania:
2013
ISBN:
978-83-264-5880-4
ISBN (druk):
978-83-264-3849-3

Biznes

Prawo bankowe. Komentarz

Autor: Zbigniew Ofiarski
Opis
Komentarz jako jedyny na rynku zawiera systematyczną i wyczerpującą analizę wszystkich przepisów ustawy, w tym również tych uchylonych w poszczególnych latach. Umożliwia to ocenę działań ustawodawcy w procesie dostosowywania polskiego prawa bankowego do standardów unijnych, których celem jest podniesienie poziomu świadczenia usług bankowych w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Autor z jednakową uwagą omawia zagadnienia publicznego oraz prywatnego prawa bankowego, przywołuje najważniejsze postanowienia innych ustaw dotyczących funkcjonowania sektora bankowego (np. ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających czy ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych).

W książce omówiono m.in.: problematykę tworzenia banków, działalność banków w tzw. otoczeniu (np. powierzanie niektórych usług podmiotom zewnętrznym lub w ramach holdingu), specyfikę wykonywania czynności bankowych, zakres nadzoru sprawowanego nad bankami. Praca zawiera przegląd aktualnego dorobku judykatury odnoszącego się do poszczególnych obszarów działalności bankowej oraz głównych nurtów doktryny prawa bankowego. Jest to wieloaspektowa i wyczerpująca analiza niezbędna do zrozumienia złożonej struktury przedsiębiorstw bankowych i cech ich działalności, której towarzyszy ryzyko rynkowe.

Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest zarówno dla pracowników banków, jak i prawników specjalizujących się w prawie bankowym oraz w prawnej obsłudze przedsiębiorstw bankowych.

strzałka w dół na szarym tle

Cena:

269.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
EPUB, PDF