Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
332
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
5,5 MB
Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
Data wydania:
2010
ISBN:
978-83-264-2467-0
ISBN (druk):
978-83-264-0642-3

Biznes

Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce

Autor: Katarzyna Zalasińska
Opis
Prezentowana publikacja jest na rynku wydawniczymjedynym kompleksowym i aktualnym opracowaniemproblematyki prawnej ochrony zabytków nieruchomych w Polsce. W monografii zostały przedstawioneuwarunkowania historyczne, konstytucyjne oraz prawnomiędzynarodowe omawianego zagadnienia.Publikacja zawiera także rozważania na temat przedmiotu regulacji definicji zabytku nieruchomego w prawie polskim oraz organizacji administracji konserwatorskiej.Krytycznemu osądowi Autorka poddajeprzede wszystkim obowiązujące przepisy z zakresu prawnej ochrony zabytków nieruchomych, w szczególnościte dotyczące form ochrony zabytków (wpis do rejestru, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). ,,Recenzowana rozprawa jest jedną z nielicznych w ostatnich latach prac poświęconych administracyjnoprawnymproblemom ochrony zabytków. Wcześniejszapraca pióra prof. Jana Pruszyńskiego powstała kilkadziesiąt lat temu, na tle zupełnie innej ustawy niż obecnie obowiązująca i w innych warunkach społeczno-gospodarczych (...) Stąd też temat rozprawy należy uznać za dotyczący niewątpliwie istotnego zagadnieniaze sfery materialnego prawa administracyjnego .Z recenzji prof. dr. hab. Marka Wierzbowskiego
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

93.90
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF